nyheter

Oppegård kunstforening viser alle mine bilder og mange av arbeidene til Inger Marie Søyland, Elisabeth Juell og Tone Afdalfra Vestby kunstforenings utstilling, se posteren under. Etter bare noen dager måtte galleriet stenges pga skjerpede smitte-vern regler, og alle bildene kan nå sees på Oppegård kunst-forenings sider:

oppegardkunstforening.no

under fanen "utstillinger"

Vestby kunstforenings vårutstilling ble

også stengt forpublikum pga Corona,

og den ble også digitalisert

Utstillingen kan sees på:

https://www.vestbykunstforening.no.

Pr. 24 mars 2021 er den fremdeles

tilgjengelig på nettet.

Posteren som skulle ha vært med

i Vestby, jeg bruker vitenskapen

hele tiden og liker å inkludere den

i beskrivelsene av male virksom-heten min

Separatutstilling i Kolben 2016

Utsitllingen består av en serie,

Dansere, som baserer seg på

en teknikk som starter med til-

feldigheter, og der likheter med

menneskeskikkelsen gradvis

utvinnes og bearbeides. Bildene

vises nå på dette nettstedet 

under fanen Malerier