om meg

Stine Vogt, PhD

kunstmaler

Stine.Vogt@gmail.com

(+47) 922 07 736

Jeg har hatt utrolig flaks med utdannelse og karriere valg, først Kunst -og Håndverksskolen, så strøjobbene i noen år etterpå, og så kom jeg inn på profesjonsstudiet i psykologi på Blindern, og jammen viste det seg at de to fagene; maling og psykologi, supplerte hverandre på så mange områder at jeg nå foreleser på Kunsthøgskolen og andre steder om hvordan psykologi kan brukes til både å forstå og beskytte kreativt arbeid. Jeg er opptatt av helhet; bilder er noe som oppstår gjennom tanker, sanser og følelser, og de tre må samarbeide, noe de absolutt ikke gjør av seg selv.


CVen ser slik ut:


2022: separatutstilling Oppegård kunstforening


2021, vårutstilling; Vestby kunstforening 


2020: høstutstilling Oppegård kunstforening


2018: vårutstilling Oppegård kunstforening


2016: separatutstilling Ås kunstforening


2016: separatutstilling Oppegård kunstforening


2015- : Styremedlem Oppegård kunstforening


2007-2017: Årlige dagsseminarer ved Kunsthøgskolen i Oslo,

 

          avd. kunst og håndverk og design


2006: Doktorgrad fra Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt med


          avhandlingen  Perceptual Processing in Artists and Laymen

 

1996: Embetseksamen i Psykologi med hovedoppgaven


          Art in the Eyes of Artists and Others


1972-1976: Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, avd. Maler